E-commerce Partnership Proposal

Discussion in 'Joint Ventures' started by gras2006, Feb 26, 2016.

 1. gras2006

  gras2006 New Member

  Joined:
  Oct 23, 2011
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  I have a proposal regarding an online store creation.
  I'm looking for a partner who wants his products to have a online presence.


  My job will be to create and manage an online store (professionally, complete and complex), using Magento (which I think is one of the most powerful systems for online sales) and on different Marketplaces. I can do it independently as a distributor.
  I'll take care of everything related to the Online presence: creation, design, installation, hosting, domain, introduction of products, sales, SEO, SEM, promotion, keywords, advertisement, banners.....
  I do this every day in my job and why I would not do it in my free time.
  I'm working on the UK, Germany and France online markets and related Marketplaces.
  But any cooperation is possible in any area.


  What am I am looking for:
  I want a partnership with a manufacturer (OEM, ODM) or distributor that have products with high potential in a low or medium competitive market. Successfully sell these products to traditional markets and wants introduction them in online selling for reducing distribution channels and go directly to the final consumer.


  I do not want to get paid for it but I want to be a long-term partnership with a commission based on sales volume.
   
  #1
 2. JohnWick

  JohnWick Member

  Joined:
  Mar 7, 2017
  Messages:
  89
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  6
  Gender:
  Male
  [QUOTE = "gras2006, bài: 809.157, Thành viên: 108.425"] Tôi có một đề nghị liên quan đến một sự sáng tạo cửa hàng trực tuyến.
  Tôi đang tìm kiếm một đối tác nào muốn sản phẩm của mình để có một sự hiện diện trực tuyến.


  Công việc của tôi sẽ được để tạo ra và quản lý một cửa hàng trực tuyến (chuyên nghiệp, hoàn chỉnh và phức tạp), sử dụng Magento (mà tôi nghĩ là một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất để bán hàng trực tuyến) và chợ khác nhau. Tôi có thể làm điều đó một cách độc lập như một nhà phân phối.
  Tôi sẽ chăm sóc của tất cả mọi thứ liên quan đến sự hiện diện trực tuyến: sáng tạo, thiết kế, lắp đặt, hosting, domain, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, SEO, SEM, quảng bá, từ khóa, quảng cáo, biểu ngữ .....
  Tôi làm điều này mỗi ngày trong công việc của tôi và lý do tại sao tôi sẽ không làm điều đó trong thời gian rảnh rỗi.
  Tôi đang làm việc trên Vương quốc Anh, Đức và Pháp thị trường trực tuyến và chợ liên quan.
  Nhưng bất kỳ sự hợp tác là có thể có trong mọi khu vực.


  Những gì tôi đang tìm kiếm:
  Tôi muốn có một quan hệ đối tác với một nhà sản xuất (OEM, ODM) hoặc nhà phân phối có các sản phẩm có tiềm năng cao trong một thị trường cạnh tranh thấp hoặc trung bình. bán thành công các sản phẩm sang các thị trường truyền thống và muốn giới thiệu chúng trong bán hàng trực tuyến để giảm các kênh phân phối và đi trực tiếp đến người tiêu dùng cuối.


  Tôi không muốn được trả tiền cho nó nhưng tôi muốn được hợp tác lâu dài với một hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng. [/ QUOTE]

  Chào các cậu!

  Tôi đang làm việc như một FB chạy điều hành cấp cao và quảng cáo cho công ty GG DNNVV tại Việt Nam là một công ty quảng cáo.

  - Việc của chúng ta đang chạy quảng cáo chỉ số CPI, CPC, KPI, Đảng, CPM ... qua FB và GG.

  - Chúng tôi cũng cho thuê tài khoản Google. Khách hàng của chúng tôi có thể chi tiêu rất nhiều tiền và không phải lo lắng về việc bị khóa.

  - Tài khoản này sẽ giúp bạn thúc đẩy kinh doanh với quảng cáo google và lưu lượng truy cập.

  - Tài khoản của tôi có thể dành một ngày 5k $ / 1 ngày

  - Chúng ta có thể mở 2-5 tài khoản cho bạn

  - Chúng tôi đã chạy quảng cáo cho một số công ty trong nước và quốc tế.

  - Sau khi cung cấp các tài khoản quảng cáo cho rất nhiều khách hàng, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chạy các quảng cáo. Chúng tôi có thể giúp bạn với những kinh nghiệm chúng tôi đã có và chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ và học hỏi nhiều hơn nữa từ các bạn.

  Hãy nói chuyện với tôi trên Skype: anhtuan6490
   
  #2
 3. sossai

  sossai New Member

  Joined:
  May 8, 2010
  Messages:
  26
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Hi are you interested in setting up Magento sites for me to sell?
  Let me know what you think.
   
  #3

Share This Page